Alkoholin markkinointi

Alkoholin markkinointia rajoitetaan lainsäädännöllä. Rajoittamisen tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Alkoholijuomien markkinoinnin valvonta kuuluu ensisijaisesti aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien markkinointia omilla alueillaan. Valvira valvoo useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella tapahtuvaa tai valtakunnallisesti toteutettua alkoholijuomien markkinointia.

Valvira on julkaissut ohjeen alkoholijuomien markkinoinnista. Löydät ohjeen tämän sivun lopusta. Ohje koskee alkoholilain markkinointisäännösten soveltamista, ja siinä esitellään myös valvontaviranomaisten tähänastista ratkaisukäytäntöä.

Laki kieltää väkevien alkoholijuomien markkinoinnin

Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on alkoholilain mukaan kielletty. Sallittua se on vain erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa, kuten väkevien alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa sekä painettuna ja verkkosivuilla julkaistuissa hinnastoissa. Enemmän tietoa väkevien alkoholijuomien markkinoinnista löydät sivultamme Väkevien alkoholijuomien markkinointi ja tämän sivun lopussa olevasta alkoholin markkinointia koskevasta ohjeesta.

Mietoja alkoholijuomia saa markkinoida rajoitetusti

Enintään 22 tilavuusprosenttisten mietojen alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on pääsääntöisesti sallittua, mutta alkoholilaissa asetetaan useita rajoituksia markkinoinnin eri muodoille. Mainontaa ei saa esimerkiksi toteuttaa yleisellä paikalla, eikä se saa kohdistua alaikäisiin tai olla hyvän tavan vastaista. Enemmän tietoa mietojen alkoholijuomien markkinoinnista löydät sivultamme Mietojen alkoholijuomien markkinointi ja tämän sivun lopussa olevasta alkoholin markkinointia koskevasta ohjeesta.

Usein kysyttyä alkoholin markkinoinnista