Sampon tietosuojaseloste

Sampo-asianhallinnan tietosuojaseloste on laadittu 26.7.2023. Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.