Teollisuus- ja keittiöalkoholin käyttö

Väkiviinaa tai verotonta alkoholijuomaa eli teollisuus- ja keittiöalkoholia voi ostaa ja käyttää toiminnassaan ainoastaan toimija, jolla on kyseisten tuotteiden käyttölupa. 

Väkiviinan käyttölupa myönnetään hakijalle, jolla on elinkeinotoiminnassa tapahtuvassa tuotteiden valmistuksessa tai laadunvarmistuksessa väkiviinan käyttöön perusteltu tarve. Verottoman alkoholijuoman käyttölupa taas myönnetään hakijalle, jolla on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettu oikeus käyttää verotonta alkoholijuomaa.

Teollisuus- ja keittiöalkoholin käyttölupa on toimipaikkakohtainen. Lupaan kirjataan toimipaikan nimen ja osoitteen lisäksi alkoholilajit, niille hyväksytty käyttötarkoitus sekä vuosikiintiö. Väkiviinaa tai verotonta alkoholijuomaa on lupa käyttää vain käyttöluvassa mainittuun tarkoitukseen.