Alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntiluvan hakeminen

Jos haluat aloittaa alkoholijuomien valmistuksen tai tukkumyynnin, sinun tulee hakea siihen lupa Valviralta. Valvira myöntää luvan hakemuksesta. 

Hae lupaa alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa.

Hakemus kannattaa tehdä riittävän aikaisin ennen valmistus- tai tukkumyyntitoiminnan aloittamista. Hakemuksen käsittelyajan pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Keskimäärin käsittelyaika on kuitenkin noin kolme kuukautta. Valvira voi tarvittaessa tehdä valmistustilaan ennakkokatselmuksen yhdessä luvanhakijan edustajan kanssa. Ennakkokatselmuksessa Valvira arvioi, täyttääkö valmistustila alkoholilain- ja elintarvikelain mukaiset edellytykset. Lisäksi lupaprosessin aikana luvanhakijan kanssa käydään läpi lainsäädäntöön, omavalvontaan ja raportointiin liittyvät asiat.

Lupamaksut

Huomioithan, että lupapäätöksen käsittelymaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. 

Alkoholijuomien valmistukseen ja tukkumyyntiin liittyvät maksut 31.12.2025 saakka euroa
Alkoholijuomien valmistuslupa 3 500
Alkoholijuomien tukkumyyntilupa 3 000
Alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntilupa, jos luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntilupa 600
Määräaikainen enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuomien tukkumyyntilupa 300
Elintarviketoiminnan rekisteröinti (uusi toiminta, toiminnan olennainen muutos, toimijan vaihtuminen) 150
Luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos 225
Luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos, katselmuksella 600

Luvan myöntämisen yleiset edellytykset

Valvira voi myöntää valmistus- tai tukkumyyntiluvan sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle (esimerkiksi kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö, osuuskunta tai perustettu henkilöyhtiö), josta on tehty perusilmoitus rekisteriviranomaisille, tai henkilölle (toiminimi), jolla katsotaan olevan tähän toimintaan vaadittavat edellytykset ja luotettavuus. 

Valvira voi myöntää luvan hakijalle, joka ei ole konkurssissa, joka kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä ja joka tunnetaan luotettavaksi ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopivaksi. Este luvan myöntämiselle on se, jos hakijan tai henkilön aikaisempi toiminta osoittaa kokonaisuutena hakijan tai henkilön ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan tämän lain mukaista elinkeinotoimintaa.

Valvira arvioi hakijan luotettavuutta ja sopivuutta luvanhaltijaksi. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa

  • hakijan tai tämän vastuuhenkilöiden toistuva ja huomattava verojen tai muiden julkisten maksujen laiminlyönti 
  • ulosmittauksessa todettu muu kuin tilapäinen varattomuus 
  • viimeisen viiden vuoden sisällä peruutettu alkoholilain mukainen lupa  
  • viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana saadut tuomiot tahallisesta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvästä rikoksesta, josta voi seurata vankeutta.