Yleinen terveydensuojelu

Terveydensuojelussa väestön ja yksilön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden sekä sisäolosuhteiden terveellisyyttä. Elinympäristön terveellisyyteen liittyvässä päätöksenteossa pitää huomioida terveydensuojelun näkökulma ja asiantuntemus.

Valvira ohjaa kansallista terveydensuojelulainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa. Kuntien valvontayksiköt vastaavat terveyshaittaepäilytilanteiden selvittämisestä ja antavat yleistä ohjausta ja neuvontaa. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat terveydensuojelua toimialueellaan. 

Valviran laatimalla valtakunnallisella terveydensuojelun valvontaohjelmalla ohjataan kuntien terveydensuojelun valvontaa. Ohjelman tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti sekä osaltaan turvata ihmisille terveellinen elinympäristö valvontaa ohjaavien painopisteiden avulla. Valvontaohjelman löydät tämän sivun lopusta.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]