Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan pitää tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toimipaikan tai toiminnon perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus pitää tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättämisestä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimipaikkoja ja toimintoja:

 • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
 • yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
 • päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
 • solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta (esimerkiksi tatuointiliike) ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
 • sellainen muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittava laitos
 • muu talousveden otto ja käyttö
 • terveydenhuollon toimintayksikkö (ilmoitus on tehtävä vesilaitteistojen riskienhallinnan valvontaa varten)
  • sairaala
  • terveyskeskus, jossa on vuodeosasto