Tupakkalain mukaisen tuotevalvontatoiminnan tietosuojaseloste

Tupakkalain mukaisen tuotevalvontatoiminnan tietosuojaseloste on päivitetty 28.10.2022.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on suorittaa viranomaisen valvontaan ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä (koskee erityisesti EU:n yhteiseen ilmoitusportaaliin eli EU-CEG:iin ja sen kansalliseen käyttöliittymään sisältyviä tietoja). Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa viranomaisen velvollisuutta tuottaa ja jakaa tietoa sekä velvollisuutta julkaista ilmoitetut tiedot tupakkalaissa tarkoitetuista tuotteista (koskee erityisesti julkista tuoteilmoitusten hakupalvelua). Tietoja ei käsitellä muihin tarkoituksiin.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Ilmoittajan tunniste
  • Ilmoittajan nimi
  • Ilmoittajan tyyppi (valmistaja tai maahantuoja)
  • Ilmoittajan yhteystiedot
  • Ilmoittajan puolesta tietoja syöttävä henkilö tunniste- ja yhteystietoineen

Julkaistavat henkilötiedot

  • Tuotetietojen ilmoittaja
  • Ilmoittajan asema markkinoilla (valmistaja tai maahantuoja)