Tupakkalain mukaiset ikärajat

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle 18-vuotiaalle. Myöskään tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Tupakkalaissa säädetään myös myyntikieltoa koskevasta ilmoituksesta ja myyjän ikärajoista.

Myyjän ikä

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä elinkeinotoiminnassa myyvän henkilön pitää olla vähintään 18-vuotias. Tätä nuorempi henkilö saa kuitenkin myydä mainittuja tuotteita, jos myynti tapahtuu 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena.

Myyntitiskin takana työskentelevä alle 18-vuotias myyjä voi myydä tupakkatuotteita, jos myymälässä on paikalla myös täysi-ikäinen myyjä, joka valvoo myyntitapahtumaa. Valvonta ei kuitenkaan toteudu, jos täysi-ikäinen myyjä ei ole itse myyntitilanteessa läsnä tai häneltä puuttuu välitön jatkuva näköyhteys myyntitapahtumaan esimerkiksi useiden kassojen takaa.

Myyntikieltoilmoitus

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, nikotiininesteiden ja sähkösavukkeiden myyntipisteessä pitää olla asiakkaiden hyvin havaittavissa oleva myynnin ikärajoista kertova seuraava ilmoitus:

”Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.”

Myyntikieltoilmoituksen pitää olla sellaisessa paikassa, josta asiakas voi lukea sen helposti myyntitilanteessa. Voit tulostaa Valviran laatiman myyntikieltoilmoituksen omaan käyttöösi. Ilmoitus löytyy tämän sivun lopusta Tiedostot-kohdasta.

Usein kysyttyä ikärajoista