Häiriötilanteisiin varautuminen

Niin yksityisten henkilöiden, toiminnanharjoittajien kuin viranomaisten pitää varautua erilaisiin häiriötilanteisiin. Terveydensuojelulaissa on erikseen annettu kunnille tehtäväksi turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille myös häiriötilanteissa.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen varautuu ennakkoon yhdessä toiminnanharjoittajien ja muiden viranomaisten kanssa erilaisiin häiriötilanteisiin terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi. Tilanteen vaatiessa terveydensuojeluviranomainen antaa välttämättömiä kieltoja ja määräyksiä, jotta terveydelliset olot voidaan varmistaa. Laajemmissa häiriötilanteissa Valvira tai aluehallintovirasto antavat tarvittavia määräyksiä.

Määräykset koskevat kansalaisia, yrityksiä ja viranomaisia. Eräs tällainen laaja-alainen häiriötilanne voi esimerkiksi olla onnettomuus ydinvoimalaitoksella. Vaikka tällainen onnettomuus on todella epätodennäköinen, täytyy siihenkin varautua.

Valvira on myös laatinut ohjeita erilaisiin talousveden häiriötilanteisiin. Ohjeet talousveden häiriötilanteisiin löydät Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi -sivultamme.

Varautuminen säteilyvaaratilanteeseen

Säteilyvaaratilanteessa on syytä varautua omatoimiseen suojautumiseen ja puhdistamiseen. Suojautumisessa ja puhdistamisessa pitää aina noudattaa viranomaisten ohjeistusta.

Säteilyvaaratilanteeseen varautumisesta löytyy useita ohjeita. Valvira on laatinut säteilyvaaratilanteeseen ohjeita talousveden, sisätilojen ja elinympäristön terveellisyyden varmistamiseksi. Ruokavirasto on puolestaan laatinut ohjeistusta säteilyvaaratilanteeseen elintarvikkeiden ja alkutuotannon turvaamiseksi. Säteilyvaaratilanteen asiantuntijana toimii Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK). 

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset varmistavat, että säteilytilanteessa esimerkiksi julkisissa rakennuksissa oleskelusta ei aiheudu terveyshaittaa ja että talousveden käyttö on turvallista.