Keittiöalkoholin käyttöluvan hakeminen

Keittiöalkoholilla tarkoitetaan ruoan valmistukseen käytettävää alkoholijuomaa. Keittiöalkoholin käyttöluvan saaminen edellyttää, että alkoholiverottomaan hintaan myytävän keittiöalkoholin tarve on perusteltua. Keittiöalkoholin käyttöluvan hakeminen pienimuotoiseen ruoanvalmistukseen ei kannata, sillä luvasta peritään lupamaksu ja vuotuinen valvontamaksu.

Hae lupaa alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa. 

Kerro lupahakemuksessa alkoholien säilytyspaikka, niiden käyttötarkoitus ja vuositarve, ja liitä hakemukseen esimerkiksi kopio resepteistä tai ruokalistasta. Käyttölupa on toimipaikkakohtainen, ja lupaan kirjataan luvanhaltijan ja toimipaikan nimen ja osoitteen lisäksi alkoholilajit, niille hyväksytty käyttötarkoitus ja vuosikiintiö.

Käsittelyaika on tapauskohtainen, mutta käyttölupa-asiat käsitellään keskimäärin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätösmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti ja on 300 euroa viimeistään 31.12.2025 saapuneille hakemuksille.