Hedelmöityshoito

Hedelmöityshoitoja eli lapsettomuushoitoja antavat terveydenhuollon ammattilaiset ja terveydenhuollon yksiköt. He tarvitsevat toimintaansa varten Valviran luvan. 

Valvira myöntää luvan sukusolujen ja alkioiden varastointiin sekä hedelmöityshoidon antamiseen hakemuksesta. Lupa voidaan myöntää sellaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai erikoislääkärille, jolla on toiminnan edellyttämä erityisasiantuntemus ja henkilökunta sekä asianmukaiset tilat ja laitteet toimintaa varten. Lisäksi luvan saaminen edellyttää, että toimintayksikkö tai erikoislääkäri esittää selvityksen asianmukaisesta neuvonnan järjestämisestä. Lupa voidaan myöntää myös niin, että se koskee vain tiettyä varastointi- tai hoitomenetelmää.