Terveydenhuollon opiskelijana työskentely

Valvira rekisteröi Suomessa opiskelevien lääketieteen, hammaslääketieteen sekä farmasian opiskelijoiden opiskelijatiedot ja tietojen muutokset yliopistoista saatujen ilmoitusten perusteella. Ulkomailla kyseisiä aloja opiskelevien pitää rekisteröityä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, jotta he voivat työskennellä tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä Suomessa. Tutkinto-opiskelija, joka opiskelee edellä mainittuja aloja Suomessa tai ulkomailla, voi toimia tilapäisesti sen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, johon hän opiskelee. Opiskelija voi aloittaa työskentelyn sen jälkeen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa koulutuksensa opinnoista. Muita terveydenhuollon opiskelijatietoja ei merkitä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. 

Oikeus toimia opiskelijana päättyy, kun valmistumisesta on kulunut 30 päivää. Valvira ei saa tietoa ulkomailla kouluttautuvien valmistumisesta, ja tämän takia oikeus voi virheellisesti näkyä JulkiTerhikissä vielä 30 päivän jälkeen.

Nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä voivat toimia muutkin kuin kyseiseen ammattiin opiskelevat henkilöt. Nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi lähihoitaja, koulutettu hieroja ja psykoterapeutti.  Kun työnantaja palkkaa henkilön nimikesuojatun ammattihenkilön tehtäviin, hän vastaa siitä, että valitulla henkilöllä on edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä.

Opiskelija voi työskennellä tilapäisesti sen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, johon hän opiskelee. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hammaslääketieteen opiskelija ei voi voimassa olevan lainsäädännön mukaan toimia suuhygienistin tehtävissä, koska hän ei opiskele kyseiseen ammattiin.

Terveydenhuollon opiskelijat ammattihenkilörekisterissä 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin merkitään seuraavat opiskelijat:

  • neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija
  • viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija
  • hammaslääketieteen opiskelija
  • farmasian opiskelija

Rekisteriin merkitään opiskelijan nimi- ja henkilötiedot sekä opintojen aloitus- ja valmistumispäivämäärä. Rekisteriin merkitsemisen yhteydessä opiskelijat saavat rekisteröintinumeron, ja lisäksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat saavat yksilöintitunnuksen (entinen sairausvakuutusnumero), jota pitää käyttää lääkemääräyksissä sekä muissa Kelan toimeenpanemiin etuuksiin liittyvissä asiakirjoissa. Yksilöintitunnus pysyy samana valmistumisen jälkeen. Sähköisen reseptin käyttäminen edellyttää, että opiskelija on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Huomioitavaa

  • Neljän vuoden opinnot suorittaneen lääketieteen opiskelijan oikeus terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä päättyy automaattisesti, kun opiskelijalle merkitään viiden vuoden opinnot suorittaneen lääketieteen opiskelijan oikeus.
  • Opiskelijaoikeus terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä päättyy automaattisesti, kun valmistuneelle myönnetään lääkärin, hammaslääkärin tai farmaseutin laillistus.
  • Ulkomailla suoritetun koulutuksen opiskelijaoikeus merkitään rekisteriin arvioidun valmistumispäivämäärän perusteella määräaikaiseksi. Jos työskentely jatkuu päivämäärän jälkeen, oikeutta pitää hakea uudelleen.
  • Opiskelijaoikeus terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä päättyy automaattisesti, kun opintojen aloittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai, jos opiskelija menettää oikeutensa valvonnan seurauksena. 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)