Tupakointikiellot

Tupakkalaissa olevien tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkoituksena on suojella väestöä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. 

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä kuntaan, koska kunnat valvovat niiden noudattamista. 

Tupakoinnilla tarkoitetaan poltettavaksi tai muutoin kuumennettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen käyttämistä. Tupakkalaissa olevia tupakointikieltoja ja -rajoituksia sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ja sähkösavukkeen käyttämiseen.

Yleiset tupakointikiellot

Tupakointi on kielletty rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä tai elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä. Lisäksi kielto koskee ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksia ja katsomoja sekä muita tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitettuja tiloja, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. 

Tupakointi on kielletty myös päiväkotien, esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa sekä leikkikentillä, joista pitää laatia kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja. Lisäksi savuttoman tupakkatuotteen käyttäminen (esimerkiksi nuuska) on kiellettyä edellä mainituilla alueilla. 

Edelleen tupakointi on kielletty lastensuojelulain tai mielenterveyslain perusteella hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille, sekä yleisellä uimarannalla toukokuun alusta syyskuun loppuun. Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Valvira on laatinut erillisen ohjeen, jossa käsitellään tarkemmin tupakointikieltoja yleisötilaisuuksissa, leikkikentillä ja uimarannoilla. Ohjeen löydät tämän sivun lopusta.

Tupakointi asuntoyhteisöissä

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Lisäksi asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. Asuinyhteisön oikeus tupakoinnin kieltämiseen ei ulotu osakashallinnassa oleviin ulkoalueisiin eikä muihin ulkoalueisiin, jotka eivät ole asuinyhteisön hallinnassa. 

Kunta määrää tupakointikiellon asuntoyhteisön hakemuksesta

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita pitää kuulla ennen hakemuksen tekemistä.

Asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemuksia koskevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä kuntaan.

Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Kunnan pitää määrätä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asuinhuoneiston sisätilaan tupakointikielto voidaan määrätä poikkeuksellisesti ja tiukempien lisäedellytysten täyttyessä. 

Kunnan pitää peruuttaa määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, jos asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta hae kiellon peruuttamista.

Tarkempaa lisätietoa ja erilaisia ohjeita asuntoyhteisöjen tupakointikielloista saat tämän sivun lopusta. 

Usein kysyttyä tupakointikielloista ja -rajoituksista