Tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi

Tupakan ja muiden tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi on lain mukaan kiellettyä.

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, tupakkajäljitelmiä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa markkinoida. Markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa sekä tupakkasponsorointia. Tupakkatuotteiden ja muiden tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi on kiellettyä kaikissa mainosvälineissä. Markkinointikielto pitää sisällään myös kiellon kytkeä tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita muiden tuotteiden myyntiin tai luovutukseen tai palvelujen antamiseen.

Markkinointikielto ei koske

  1. markkinointia julkaisussa, joka on painettu ja julkaistu EU:n ulkopuolella, jota ei ole ensisijaisesti suunnattu EU:n markkinoille ja jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi
  2. yksittäisten keräilykohteina pidettävien, muiden kuin uusien tupakointivälineiden markkinointia, jos tuotteiden tuotemerkit eivät näy markkinoinnissa
  3. tuotetietoa, jota tuotteen valmistaja tai maahantuoja antaa tuotteen myyntiin osallistuville (myyntiin osallistuvia ovat esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka päätyönään tekevät tupakkatuotteiden sisään ostamiseen kuuluvia tehtäviä). On kuitenkin huomioitava, että näillekään tahoille tuotetietoa ei saa esittää mainonnallisella tavalla, vaan annettavan tiedon pitää olla neutraalia ja asianmukaista sekä sellaista, että myyntiin osallistuva saa tuotteesta ja sen ominaisuuksista kokonaisvaltaisen ja oikean tiedon.

Markkinointikiellon huomioiminen esillepanossa

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tuotemerkkejä ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä. Esilläpitokielto ei koske sellaisia tupakointivälineitä ja tupakkajäljitelmiä, joissa ei ole tupakkatuotteiden tuotemerkkejä. Tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien esillepano ei kuitenkaan saa olla mainonnallista. Edellä mainittujen tuotteiden esillepano on osa kuluttajille kohdistuvaa myynninedistämistoimintaa, joten sitä voidaan arvioida tupakkalain markkinointia koskevien säännösten perusteella.

Tuotteiden sijoittelu ja esillepano on mainonnallista muun muassa seuraavissa tapauksissa:

  • Yksi tuote tai osa tuotteista erotetaan omaan hyllyynsä tai tuotteiden näkyvyyttä korostetaan jollain tavalla.
  • Tuotteet on aseteltu lastentuotteiden tai pääasiallisesti alle 18-vuotiaita kiinnostavien tuotteiden, kuten makeisten tai sarjakuvien, välittömään läheisyyteen (harkinnassa pitää huomioida myyntipaikan koko).
  • Yksittäisen tuotteen hintaa korostetaan jollain tavalla.
  • Tuotteiden nimet tai muut tunnukset ovat esillä muualla kuin vähittäismyyntipakkauksissa.
  • Myyntipaikassa käytetään ilmoituksia, joissa on mainonnallisia iskulauseita.

Hintahyvityksen kielto

Elinkeinonharjoittaja ei saa vähittäismyynnissä tarjota eikä maksaa tupakkatuotteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen, tupakkajäljitelmän, sähkösavukkeen tai nikotiininesteen hinnasta hyvitystä, joka määräytyy mainittujen tuotteiden tai muiden kulutushyödykkeiden ja palvelujen ostojen mukaan. Tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteiden myyntiä ei näin ollen saa edistää kaupan tai ravintoloiden kanta-asiakaskorttien tai etuohjelmien yhteydessä siten, että tuotteiden ostaminen olisi ostohyvitysten johdosta sitä halvempaa, mitä enemmän niitä tai muita kulutushyödykkeitä ostaa.

Usein kysyttyä tupakkatuotteiden markkinoinnista