Tahdosta riippumaton hoito

Mielenterveyslain mukaan täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon tahdostaan riippumatta vain seuraavissa tapauksissa:

  1. Hänen todetaan olevan mielisairas.
  2. Hän on mielisairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että jos häntä ei toimitettaisi hoitoon, se olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vaarantaisi vakavasti hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.
  3. Mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi, tai ne ovat riittämättömiä henkilön hoidossa.

Kaikkien edellä esitettyjen edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti.

Alaikäisen henkilön hoitoon määrääminen ei edellytä sitä, että henkilöllä on mielisairauden asteinen mielenterveyden häiriö. Alaikäinen voidaan määrätä hoitoon, jos hän on vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi hoidon tarpeessa ja jos muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi. Kysymyksessä olevia vakavia mielenterveyden häiriöitä voivat olla muun muassa erittäin vakavat käyttäytymisen häiriöt, erittäin vakavaa itsetuhoisuutta aiheuttavat häiriöt ja erittäin vakavat syömishäiriöt.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 444 
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11