Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinnit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja rekisteröinnistä on tehty päätös. 

Palveluntuottajan rekisteröinti ei yksin anna oikeutta tuottaa valvontalain mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen tuottamisen edellytyksenä on palveluyksikön rekisteröinti.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet Soteri-uutisesta.

Ne toimijat, joille on aiemmin myönnetty lupa tai rekisteröity ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista tai yksityisestä terveydenhuollosta, voivat jatkaa toimintaansa noudattaen valvontalain säännöksiä. Näiden toimijoiden tiedot siirretään Valveri-rekisteristä Soteri-rekisteriin automaattisesti. Uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soterin kautta. Jo rekisterissä olevat palveluntuottajat tekevät kaikki muutoshakemukset Soterin uuden sähköisen asioinnin kautta.

Julkisen palveluntuottajan on annettava valvontaviranomaiselle valvontalain mukaiset tiedot rekisteröintiä varten 31.12.2025 mennessä.

Toimivaltainen viranomainen

Hakemusprosessi ja käsittely on pääsääntöisesti sähköistä; hakemus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta, josta se ohjautuu toimivaltaiselle rekisteröintiviranomaiselle.  

Jos haet ainoastaan palveluntuottajan rekisteröintiä ilman palveluyksikköä, hakemuksen käsittelee Valvira. Jos haet samalla kertaa sekä palveluntuottajan että vähintään yhden palveluyksikön rekisteröintiä, hakemus käsitellään toimivaltajaon mukaisesti seuraavasti; aluehallintovirasto käsittelee yhden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat. Valvira käsittelee vähintään kahden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat. 

Jos palveluntuottaja tuottaa palveluja vain yhden aluehallintoviraston toimialueella, palveluntuottaja voi antaa tiedot palveluyksikön rekisteröintiä varten kirjallisesti myös muutoin kuin sähköisessä muodossa suoraan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella palveluja on tarkoitus tuottaa. Huomioithan, että rekisteröintimaksuihin vaikuttaa hakemuksen vireillelaittotapa. Jos teet rekisteröintihakemuksen sähköisen asiointijärjestelmän kautta, käsittelymaksu on edullisempi.

Toiminnan lopettaminen

Jos haluat lopettaa palveluntuottajana toimimisen, tee lopetusilmoitus Soterin sähköisessä asioinnissa. Palvelu ohjaa tekemäsi lopetusilmoituksen automaattisesti oikean viranomaisen käsiteltäväksi. Tietosi poistuvat Soteri-rekisteristä, kun olemme saaneet käsiteltyä lopetusilmoituksesi. Kun lopetat toiminnan, sinun pitää toimittaa potilas- ja asiakasasiakirjat säilytettäväksi ja arkistoitavaksi Kelaan. Asiakirjojen siirtovelvoite ei koske niitä tilanteita, joissa yksityinen palveluntuottaja on tuottanut palveluita esimerkiksi hyvinvointialueelle tai muulle palvelunjärjestäjälle. Lue lisää potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointipalvelusta Kelan verkkosivuilta.

Usein kysyttyä palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinnistä

Ota yhteyttä

Sosiaalihuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 209
tiistaisin ja torstaisin kello 10-11

Terveydenhuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 244
arkisin kello 10–11

Jos toimit useamman aluehallintoviraston alueella, olet nykyisin palveluntuottajana Valviran asiakas ja voit kääntyä Valviran puoleen. Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit kääntyä oman alueellisen aluehallintovirastosi puoleen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot