Sosiaalihuollon palveluasumisyksikön rajattu lääkevarasto

Yksityisen palveluntuottajan pitää hakea lupaa ennen rajatun lääkevaraston perustamista. Yksityinen palveluntuottaja tekee lupahakemuksen sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintayksikkö sijaitsee. Jos toimintayksikkö sijaitsee Ahvenanmaalla, tehdään lupahakemus Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Jos taas palveluntuottajalla on toimintayksikköjä useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, eli jos kyseessä on valtakunnallinen palveluntuottaja, lupahakemus tehdään Valviralle.

Julkisen toimintayksikön velvollisuus on tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle ennen rajatun lääkevaraston perustamista. Ilmoitus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintayksikkö sijaitsee.

Rajattuja lääkevarastoja ylläpitävien palveluntuottajien rekisteri

Valvira ja aluehallintoviranomaiset tallentavat viranomaisten yhteisrekisteriin tiedot rajattuja lääkevarastoja ylläpitävistä palveluntuottajista ja toimintayksiköistä. Rekisteriin tallennettavista tiedoista säädetään lääkelaissa. Valvira toimii rekisterin rekisterinpitäjänä.

Usein kysyttyä rajatusta lääkevarastosta