Luonnonmukaisesti tuotetut alkoholijuomat ja väkiviina

Valvira valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen (luomu) alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusta, tukkumyyntiä, varastointia, markkinoille saattamista sekä vientiä ja maahantuontia kolmansista maista harjoittavia elinkeinonharjoittajia. Muita luonnonmukaisen tuotannon valvontaviranomaisia Suomessa ovat Ruokavirasto ja Tulli.

Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan (luomuun) viittaava merkintä, jos kuluttajalle annetaan käsitys, että tuote tai jokin sen ainesosa on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien tuotantosääntöjen mukaan. Viittaus voi olla myyntipäällyksessä, muissa pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa.

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin tuotettua, maahantuotua ja/tai markkinoitavaa alkoholijuomaa koskevat myös kaikki tavanomaisesti tuotettuja alkoholijuomia koskevat säädökset. Luonnonmukaisesti tuotettua väkiviinaa koskevat soveltuvin osin kaikki luomualkoholijuomia koskevat säädökset.

Hakeutuminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Valviran luomuvalvontajärjestelmään ilmoittautuminen edellyttää, että hakijalla on Valviran myöntämä alkoholijuomien tai väkiviinan valmistus- tai tukkumyyntilupa. Ilmoittautuminen luomuvalvontajärjestelmään tehdään alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa valmistus- tai tukkumyyntiluvan muutoshakemuksella ennen luomutoiminnan aloittamista. Järjestelmään voi myös liittyä valmistus- ja tukkumyyntiluvan hakemisen yhteydessä. Hakemuksessa pitää hakijan tietojen lisäksi ilmoittaa, mitä toimintaa hakemus koskee (valmistus, valmistuttaminen, varastointi, maahantuonti, vienti ja/tai tukkumyynti).

Ilmoittaudu luomuun alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa.

Käsittelyajan pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Arvioitu käsittelyaika on kuitenkin noin 30 päivää. Ennen järjestelmään liittämistä luvanhaltijalle suoritetaan luomun alkutarkastus. Päätösmaksu ja valvonnan maksullisuus määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Päätösmaksu on 500 euroa ja tarkastusmaksu 260 euroa viimeistään 31.12.2025 saapuneille hakemuksille.

Päätös liittämisestä valvontajärjestelmään on voimassa toistaiseksi. Säädösten noudattamista valvotaan vuosittaisilla valvontatarkastuksilla ja rekisterivalvonnalla. Tarvittaessa Valvira antaa tarkastuksen yhteydessä yksityiskohtaiset ohjeet säädösten käytännön toteutuksista. Tarkastuksen perusteella kirjoitetaan määräaikainen luomusertifikaatti, jolla luvanhaltija todistaa kuulumisensa valvontajärjestelmään.

Usein kysyttyä luonnonmukaisesti tuotetuista alkoholijuomista