Laivatarkastukset

Kansainvälisen laivaliikenteen alukset tarkastetaan säännöllisesti, jotta tartuntatautien leviäminen maailmalla voidaan estää.

Suomi on sitoutunut noudattamaan lakina kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) määräyksiä, jotka Maailman terveysjärjestö WHO on hyväksynyt. Sopimusvaltiona Suomen pitää nimetä satamat, jotka voivat myöntää aluksille saniteettitodistuksia. Todistus on voimassa kuusi kuukautta. Suomessa satamien nimeäminen kuuluu Valviran tehtäviin. Valvira toimittaa tiedot nimetyistä satamista WHO:lle. Ajantasaisen listauksen nimetyistä satamista voit tarkastaa WHO:n ylläpitämältä satamalistalta. Listan löydät tämän sivun lopusta.

Saniteettitarkastuksen suorittaa satamapaikkakunnan terveydensuojeluviranomainen. Kuntien valvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Yleinen terveydensuojelu -sivultamme.