Ammattihenkilöiden valvontalautakunta

Valvirassa on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, jossa käsitellään ja ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden (muutoin kuin ammattihenkilön omasta hakemuksesta tapahtuvaa) ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista ja menettämistä, ammatinharjoittamisluvan peruuttamista sekä ammattihenkilön ammattinimikkeen käytön kieltämistä koskevat asiat. Valvontalautakunnassa käsitellään myös ammatinharjoittamisoikeuden, ammatinharjoittamisluvan ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden takaisinsaamista sekä kurinpitoa koskevat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu Valviran esityksestä lautakunnan jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valvontalautakunnassa on puheenjohtaja, jonka pitää olla Valviran virkamies, ja viisi muuta jäsentä. Jäsenistä yhden pitää edustaa lääketieteellistä, yhden oikeustieteellistä ja yhden sosiaalihuollon asiantuntemusta sekä yhden sitä ammattialaa, jonka harjoittajaa koskeva asia kulloinkin on käsiteltävänä. Viides jäsen on sosiaali- ja terveysministeriön virkamies.

Asiat esittelee lautakunnassa ylijohtajan määräämä virkamies, joka määräytyy asiakohtaisesti.

Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein ennalta sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin, jos asian kiireellisyys sitä edellyttää.