Erkännande av yrkeskvalifikationer

Erkännande av yrkeskvalifikationer innebär godkännande av utbildning. Erkännande av yrkeskvalifikationer kan göras för en EU- eller EES-medborgare eller därmed jämförbar person som har genomgått sin utbildning i ett EU- eller EES-land. Erkännande av yrkeskvalifikationer berättigar inte till yrkesutövning eller användning av en skyddad yrkesbeteckning i Finland. Erkännande av yrkeskvalifikationer kan göras om sökanden inte har visat tillräcklig språkkunskap i finska eller svenska.

Utan ett intyg om tillräckliga språkkunskaper blir yrkesrättighetprocessen tvådelad:

  1. Erkännande av yrkeskvalifikationer
  2. Beviljande av rätt att utöva yrke eller rätt att använda en yrkesbeteckning efter påvisad språkkunskap

Ansökan om yrkesrättigheten om Valvira redan har erkänt yrkeskvalifikationerna

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopian av intyg över tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska till ansökan. Läs mer om språkkraven på vår webbplats.

Valvira kan vid behov begära en tilläggsutredning. Observera att Valvira varken återlämnar eller kopierar handlingar.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)