Registerutdrag och Certificate of Current Professional Status

Du kan behöva ett intyg över din rätt att utöva yrket om du planerar att arbeta utomlands eller ansöka om rätt att utöva yrket utomlands.

Från Valvira kan du beställa följande intyg:

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

  • Registerutdrag
  • Certificate of Current Professional Status (CCPS, intyg över yrkesrättigheter som innehåller ett direktivintyg, EU-intyg)

Registerutdrag och Certificate of Current Professional Status kan endast beställas för en person som finns med i Terhikki- eller Suosikki-registret. Du kan kontrollera uppgifterna om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården i den offentliga tjänsten JulkiTerhikki/JulkiSuosikki.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)