Anmälan av produktuppgifter för produkter som omfattas av tobakslagen

Information om många olika tobaksprodukter och liknande produkter måste lämnas till Valvira och kommissionen för att säkerställa produkternas laglighet. Innehållet och omfattningen av anmälningsplikten varierar beroende på produktkategori.

Anmälningar om tobaksprodukter

Innan en tobaksprodukt kan säljas eller på annat sätt överlåtas till en konsument ska tillverkaren eller importören lämna Valvira följande uppgifter.

Närmare information om anmälningsskyldigheten för tobaksprodukter

Anmälningar om elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem

Tillverkare eller importörer av elektroniska cigaretter (inklusive beståndsdel av elektroniska cigaretter), påfyllningsbehållare och nikotinfri vätska som är avsedd för förångning ska underrätta Valvira om produkter som de ämnar sälja eller på annat sätt överlåta till konsumenter. Förhandsanmälan ska också göras till exempel om nikotinpatroner som i delar av elektroniska cigaretter uppfyller definitionen av elektroniska cigaretter. Anmälan ska göras senast 6 månader innan produkten släpps ut på marknaden. 

Anmälningar om örtprodukter för rökning

Avgifter