Klassificering av informationssystem inom social- och hälsovården

Den klassificering som producenten av informationssystemtjänsten utför startar systemets certifierings- och registreringsprocess. Systemets kategori påverkar väsentligt hur systemets väsentliga krav verifieras. 

Informationssystem för behandling av klient- och patientuppgifter indelas i kategorierna A och B. Kategori A indelas ytterligare i kategorierna A1, A2 och A3. Producenten av informationssystemtjänsten svarar för klassificeringen av informationssystemet. Klassificeringen av informationssystemet görs i enlighet med kriterierna i föreskrift 4/2024 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och dess bilaga Exempel på klassificering av informationssystem och välbefinnandeapplikationer inom social- och hälsovården. Dessa dokument finns i slutet av den här sidan.

I oklara fall avgör THL om systemet hör till kategori A eller B. Frågor om klassificering av informationssystemet kan sändas till THL på [email protected].

Informationssystemets kategori påverkar hur de väsentliga kraven ska verifieras innan en servicegivare inom social- och hälsovården kan ta i drift informationssystemet. Kategorin påverkar också registreringsprocessen, dvs. till exempel vilka handlingar som krävs för informationssystemet innan Valvira kan registrera informationssystemet.

Riskbedömning

Producenten av informationssystemtjänsten ska göra en riskbedömning av systemet samtidigt som informationssystemet klassificeras. Riskbedömningen ska bland annat ta hänsyn till omfattningen av användningen av informationssystemet samt känsligheten hos de uppgifter som behandlas i informationssystemet. Instruktioner för riskbedömning finns i THL:s dokument Exempel på klassificering av informationssystem och välbefinnandeapplikationer. Som hjälp kan man använda THL:s verktyg för riskbedömning. Dessa dokument och riskbedömningsverktyget finns i slutet av den här sidan.