Försäljning av lindrigt denaturerad sprit

Säljare av lindrigt denaturerad sprit (tidigare lindrigt denaturerad etanol) ska göra en anmälan om sin verksamhet till Valvira innan verksamheten inleds. Lindrigt denaturerad sprit får säljas som partiförsäljning endast till företag i tillverknings- och reningssyfte. Försäljning är inte heller i fortsättningen tillåten för konsumenters bruk.

Gör en försäljningsanmälan i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Vänligen observera att behandlingsavgiften för anmälan bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 500 euro för anmälningar som inkommit senast den 31 december 2025.

En försäljare av lindrigt denaturerad sprit ska föra bok över köparna och spritens användningsändamål.