Prislista över Valviras prestationer

På denna sida har samlats priserna på Valviras prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder och vissa prestationer som prissatts på offentligrättsliga grunder.

På beställning utförda utredningar och informationssökningar, informationspaket och översättningar

Utbildnings- och konsulteringstjänster

Certifikat

Fotokopior och andra kopior

Expeditionskostnader och påföljder av dröjsmål