Detaljhandelsförpackningar för örtprodukter avsedda för rökning

Tobakslagen innehåller bestämmelser om uppgifter på detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning.

Detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning ska vara försedda med varningstexter på finska och svenska om tobaksprodukternas negativa effekter på hälsan. Detaljhandelsförpackningarna ska  dessutom vara försedda med en varningsmärkning om rökning av produkten som lyder: ”Att röka denna produkt skadar din hälsa”. Varningsmärkningen ska placeras på detaljhandelsförpackningens främre- och bakre yta.
Förbjuden märkning

Märkningen av örtprodukter för rökning eller detaljhandelsförpackningar för dessa får inte

  • främja försäljningen av en produkt eller uppmuntra till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp
  • innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i produkten
  • antyda att produkten är mindre skadlig än andra produkter eller att syftet har varit att minska effekten av något skadligt ämne i rök i produkten
  • antyda att produkten har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga eller organiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar
  • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

På produkten eller dess detaljhandelsförpackningar får det heller inte konstaterats att produkten inte innehåller tillsatser eller smak- eller aromämnen.

Förteckningen är inte uttömmande, utan vid behov kan man ingripa i vissa märkningar som inte täcks av förteckningen med stöd av bestämmelsen om marknadsföringsförbud.

Med beaktande av det ovan nämnda får en produkt av vegetabiliskt ursprung som är avsedd för rökning eller dess detaljhandelsförpackning inte vara försedd med till exempel en anteckning om att den inte innehåller nikotin eller tobak.