Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården 2020–2023

Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2020–2023 styr tillsynsmyndigheternas gemensamma planenliga tillsyn över social- och hälsovården. Tillsyn riktas särskilt till tjänster med de största bristerna gällande tillgänglighet, kvalitet eller rättidighet.

I programmet fastställs utöver årliga tyngdpunkter för tillsynen även tillsynens grunder och mål för hela programperioden. Därtill har man i programmet preliminärt gestaltat riktlinjer för tillsynen under de kommande åren.

Tillsynsprogrammet och dess tyngdpunkter täcker endast en del av tillsynsmyndighetens arbete. Tillsynsmyndigheterna jobbar även mycket med andra tillsynsobjekt och tillsynsärenden, men programmets mål är att säkra verksamhetens utveckling särskilt inom respektive års tyngdpunkter.

I tillsynsprogrammet för år 2023 fokuserar man särskilt på att följa upp välfärdsområdenas organiseringsansvar och hur egenkontrollen i anslutning till det genomförs.

I tillsynen granskar man i synnerhet hur egenkontrollen genomförs inom fyra delområden:

1. Tillgång till vård 

  • brådskande och icke-brådskande primärvård och mun- och tandhälsovård
  • brådskande och icke-brådskande specialiserad sjukvård

2. Barnskydd 

  • personaldimensionering
  • handläggningstider
  • samarbete mellan olika aktörer

3.    Verkställigheten av rådgivningsförordningen samt förebyggande hälso- och sjukvård för barn och unga 

  • rådgivningsbyråtjänster
  • skol- och studerandehälsovård

4.    Hemvård 

  • personalsituation (tillräcklighet, kompetens)
  • tjänsternas kvalitet

Tillsynsobjekten uppdateras årligen. Du kan följa med ämnet på X (tidigare Twitter) med identifikatorn #sotevalo.