Försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik

Försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik ska anmälas till Valvira. Anmälningsskyldigheten gäller detaljhandel eller servering av alkoholdrycker på fartyg och flygplan som trafikerar mellan Finland och utlandet eller utomlands samt på flygplatser på områden efter säkerhetskontrollen.

Du kan göra en försäljningsanmälan för alkoholdrycker i utrikestrafik i alkoholnäringsregistret Allu. Om du gör en ny anmälan, välj Ärendeblanketter på framsidan och därefter Försäljningsanmälan för alkoholdrycker i utrikestrafik. Om du redan tidigare har gjort anmälan i fråga kan du göra ändringar i den genom att välja anmälan under Kundrelation på framsidan eller i tillståndsregistret. Gå till Allus e-tjänst.

Vanliga frågor om försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik