Alkoholnäringsregistret Allu

Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringarna, alkoholtillstånd samt alkoholprodukter och deras tillverkning och rapportering lagras.

Alkoholnäringsregistrets e-tjänst

Du kan göra en tillståndsansökan eller anmälan om servering, detaljhandel, tillverkning, partihandel, industriell användning, import, export eller försäljning i utrikestrafik i Allus e-tjänst. Ansökan eller anmälan översänds automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller till Valvira för behandling.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter.

Gå till Allus e-tjänst

 • Den elektroniska ärendehanteringen i alkoholnäringsregistret kräver identifiering och/eller Suomi.fi-fullmakt. Om du till exempel är företagets firmatecknare, ansvarsperson eller verkställande direktör kan du identifiera dig i Allu till exempel med dina bankkoder. När du vill säkerställa dina möjligheter att uträtta ärenden för organisationens räkning kan du kontrollera det i Handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet, Föreningsregistret eller Fullmaktsregistret.
 • För att andra aktörer ska kunna använda Allu måste de få Suomi.fi-fullmakter för att sköta ditt företags ärenden. Anvisningar för att ge ärendefullmakt och representationsfullmakt finns på webbplatsen Suomi.fi.
 • Välj ”Ansöka om tillstånd för och göra anmälningar om alkoholnäringen” som fullmaktsärende, om du vill ge tillstånd att både ansöka om alkoholtillstånd och rapportera uppgifter för företagets räkning. Välj istället ”Göra anmälningar till myndigheter om alkoholnäringen”, om du endast vill ge behörighet att rapportera uppgifter.
 • Tills vidare kan du endast använda e-tjänsten med en finländsk personbeteckning. Vi utvecklar Inloggningsmöjligheten via Finnish Authenticator -identifieringstjänsten. Vi rekommenderar att du redan nu tar i bruk FA-tjänsten.
 • I e-tjänsten Allu kan man för närvarande endast uträtta ärenden för en sådan aktörs räkning vars uppgifter finns i Virre, föreningsregistret eller FODS-tjänsten. Övriga aktörer ska tillfälligt uträtta sina ärenden via PDF-blanketter. Vi arbetar på att möjliggöra även andra aktörers inloggning i Allu.
 • E-tjänsten Allu är inte i bruk på Åland för att söka servering- eller detaljhandelstillstånd.
 • Bekanta dig med anvisningarna för e-tjänster i övre kanten av Allus förstasida. Välj sedan en lämplig blankett och gå vidare enligt blankettens anvisningar.

Om du inte kan använda alkoholnäringsregistrets e-tjänst kan du uträtta ärenden med hjälp av pdf-blanketterna. Observera att det går långsammare att uträtta ärenden med blanketterna än elektroniskt. 

Blanketter för servering av alkohol och detaljhandel finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Blanketterna som gäller Valviras tillstånd och anmälningar finns på sidan Alkoholnäringsregistret Allus pdf-blanketter:

 • Rapportering om idkande av alkoholnäring
 • Tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker
 • Anmälan om import för serverings- och detaljhandelstillståndhavare
 • Anmälan om försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik
 • Anmälan om försäljning av lindrigt denaturerad sprit
 • Användningstillstånd för industri- och köksalkohol
 • Import-, tillverknings- och partihandelstillstånd för sprit

Vanliga frågor om Allu

Hur loggar jag in i Allus e-tjänst?