Import för servering eller detaljhandel

En innehavare av serverings- eller detaljhandelstillstånd får för egen serverings- eller detaljhandelsverksamhet importera alkoholdrycker som hen har rätt att servera eller sälja. Inledande av import ska anmälas till Valvira.

Innan importen inleds ska tillståndshavaren göra en anmälan till Valvira om verksamheten som importör. Importverksamheten kan inledas när Valvira har bekräftat mottagandet av importanmälan.

Gör en importanmälan i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Behandlingstiden är från fall till fall, men man strävar efter att behandla anmälningarna inom 14 dagar från det att anmälan inkommit. Behandlingsavgiften bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 400 euro för anmälningar som inkommit senast den 31 december 2025.