Konstaterande av dödsfall

Läkarens uppgifter omfattar konstaterande av dödsfall. Efter att ha konstaterat ett dödsfall antecknar läkaren detta i journalhandlingarna och inleder en utredning av dödsorsaken.

Dödsfall ska utan dröjsmål anmälas antingen till en läkare eller polisen. Dödsfallet kan konstateras av en legitimerad läkare, en läkare med tillstånd eller en medicine studerande som har slutfört minst fem års studier och som arbetar tillfälligt som läkare anställd av staten, ett välfärdsområde eller HUS-sammanslutningen. Läkaren ska utan dröjsmål utföra en yttre likbesiktning för att konstatera dödsfallet.

De anteckningar om konstaterande av dödsfall som införs i journalhandlingarna ska omfatta den uppskattade eller fastställda tidpunkten för dödsfallet, tidpunkten för konstaterandet av dödsfallet, de fynd som ligger till grund för konstaterandet av dödsfallet och de observationer som gjorts vid den yttre likbesiktningen. Den avlidne kan flyttas till ett förvaringsutrymme för avlidna först efter det att läkaren har konstaterat hen vara död.

Efter att ha konstaterat dödsfallet inleder läkaren en utredning av dödsorsaken. Läkaren ska för de anhöriga tala om huruvida dödsattesten kan utarbetas på basis av de tidigare sjukdomsuppgifterna eller om det behövs en obduktion för att fastställa dödsorsaken.