Försäljning och förpackningar av tobaksprodukter och relaterade produkter

Detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor är en tillståndspliktig och partihandel en anmälningspliktig verksamhet. Försäljningstillstånds- och anmälningsärenden behandlas i kommunerna.