Örtprodukter för rökning

Med en örtprodukt för rökning avses ett växtbaserat tobakssurrogat som inte innehåller en tobaksväxt och som är avsett för rökning. Sådana produkter är till exempel så kallade örtcigaretter samt örtblandningar som inte innehåller tobaksväxter och som används i vattenpipor. 

Tobakslagen innehåller inga begränsningar för tillsatser och egenskaper hos örtprodukter för rökning. Tillverkaren eller importören ska dock lämna Valvira en produktnamns- och typspecifik förteckning över de ingredienser som använts vid tillverkningen av produkten och deras mängder innan produkten kan säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna. Du kan läsa mer om ämnet på vår sida Anmälningar.