Hoppa till innehåll

Aktuellt

Personen bläddrar mobilen.

Följ Valvira på sociala medier

Valvira kommunicerar aktivt på LinkedIn och X.
Händer på datamaskinen.

Tillsyn över informationssystem

Läs mera om informationssystem inom social- och hälsovården, applikationer för välbefinnande samt driftsmiljöer.

Alkoholnäringsregistret Allu

Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringarna, alkoholtillstånd samt alkoholprodukter och deras tillverkning och rapportering lagras.