Dataskyddsbeskrivning för kompetenstestning av hushålls- och bassängvatten

Dataskyddsbeskrivningen för kompetenstestning av hushålls- och bassängvatten (Osti) har uppdaterats den 28.6.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras lagstadgade uppgift är att ordna testningsverksamhet för att säkerställa kompetensen hos dem som deltar i hanteringen av hushålls- och bassängvatten. Vi behandlar personuppgifter för att genomföra testningsverksamheten och hantera testarnas uppgifter och de vattenarbetskort som utfärdas på basis av testerna.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.