Hoppa till innehåll

Informationssystem

Valvira främjar och utövar tillsyn över kravenligheten av informationssystem inom social- och hälsovården, de applikationer för välbefinnande som ansluts till Kanta-tjänsten och driftmiljöerna.

Aktuellt

Händer på tangentbordet till en dator.

Uppdatera registeruppgifterna för ditt informationssystem

Informationssystemregistret för social- och hälsovården innehåller uppgifter om de klient- och patientdatasystem som servicegivare inom social- och hälsovården kan använda i sin verksamhet. Producenten av informationssystemtjänsterna ansvarar för uppdateringen av registeruppgifterna.
Datorns processor.

Anmäl en betydande avvikelse i ett informationssystem

Lämna en anmälan till Valvira om en betydande avvikelse som gäller kraven på informationssystemets funktioner, driftkompatibilitet, datasäkerhet eller dataskydd.
Händer på tangentbordet till en dator.

Ta del av informationssystemregistret för social- och hälsovården

I det informationssystemregister för social- och hälsovården som Valvira för hittar du bland annat uppgifter om klientdatasystem inom socialvården, patientdatasystem inom hälso- och sjukvården och apotekssystem.