Serveringspass

Med serveringspasset intygar du dina kunskaper om alkohollagen. Du behöver ett serveringspass om du arbetar som ansvarig föreståndare på serveringsstället. 

En läroanstalt som erbjuder utbildning i restaurangservice beviljar serveringspass när du avlägger provet för serveringspass med godkänt resultat. Provet anses godkänt om du får minst 80 procent av maximipoängen. Provet ska innehålla minst 30 frågor. Frågorna ska åtminstone behandla de bestämmelser i alkohollagen som gäller serveringsförbud, övervakning och upprätthållande av ordningen som personalen ansvarar för, serveringsområdet och serveringstiderna. 

Frågorna i serveringsprovet grundar sig på kapitlen 1–3 i Valviras anvisning om servering av alkoholdrycker. I anvisningen finns bestämmelser om servering. Du hittar anvisningen i slutet av denna sida. Du kan också delta i provet utan utbildning som ordnas av läroanstalten genom att studera anvisningen självständigt.

Grundexamen, yrkes- och specialyrkesexamen inom kosthållsbranschen samt yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen anses motsvara avläggandet av provet för serveringspass, om examen har omfattat kunnande inom de ämnesområden som behandlas i provet. Då motsvarar examensbetyget serveringspasset.

Om du har varit behörig att arbeta som ansvarig föreståndare under den föregående alkohollagen kan du även i dag vara ansvarig föreståndare på serveringsstället. Du kan påvisa behörigheten antingen med examensbetyg eller serveringspass. 

Serveringsställets ansvariga föreståndare

En ansvarig föreståndare som har utsetts av tillståndshavaren, eller en annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift, måste finnas på plats på ett serveringsställe som är öppet för kunder. Den ansvariga föreståndaren eller någon annan person som utsetts till denna uppgift måste ha fyllt 18 år. Den ansvariga föreståndaren eller en annan person som utsetts för uppgiften ska ha ett serveringspass (intyg över kännedom om alkohollagen).

Vanliga frågor om serveringspasset

Läroanstalter som ordnar prov för serveringspass