Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare

Utgivningsdatum 10.1.2024 16.00 | Publicerad på svenska 11.1.2024 kl. 15.10
Nyhet
Händer på tangentbordet.

Efter att Soteri-registrets e-tjänst öppnades 3.1.2024 har Valvira och regionförvaltningsverken på en vecka tagit emot över 700 registreringsansökningar för handläggning. Tjänsteproducent, fyll alla uppgifter i ansökan noga eftersom detta påskyndar handläggningen av ärendet.

Fyll uppgifterna i ansökan noga – på så sätt kan ärendet handläggas snabbare

Gör inte en ny registrering i Soteri om dina uppgifter är uppdaterade. Tjänsteproducenternas uppgifter som tidigare varit i Valveri-registret har överförts som sådana till det nya Soteri-registret. 

Fyll i ansökan i e-tjänsten noga så att vi inte behöver skicka en begäran om tilläggsutredning. Ange i tilläggsuppgifterna i början av ansökan en sammanfattning av vad du ansöker om eller vad du söker ändring i. 

Observera att ibruktagandet av Soteri-registret och korrigeringar i registret förlänger handläggningstiden för ansökningarna. Utvecklingsarbetet med Soteri-registrets e-tjänst fortsätter, och den första versionen lanserades först nyligen. Vi håller på att förbättra systemets användbarhet och funktioner. 

Stöd för användning av Soteri-registrets e-tjänst 

Tekniska frågor om Soteri-registret: [email protected]

Våra experter hjälper dig med frågor om Soteri-registrets e-tjänst: 
Anniina Arkko, systemexpert, tfn 0295 209 451
Teo Nikulainen, ICT-assistent, tfn 0295 209 432
Seppo Suorsa, projektchef, tfn 0295 209 505

Om du har andra frågor om tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster eller om innehållet i registreringen kan du kontakta ditt lokala regionförvaltningsverk eller, om ärendet är riksomfattande, Valvira.

Innehållsfrågor om tillsynslagen och registreringen av tjänsteproducenter:
 
Registreringsärenden socialvård:
e-post [email protected]
telefon 0295 209 209
kl. 10-11 (ej onsdagar)

Registreringsärenden hälso- och sjukvård:
e-post [email protected]
telefon 0295 209 244
kl. 10–11

Läs också anvisningar om Soteri-registrets e-tjänst för tjänsteproducenter:

Läs mer om Soteri.

Mer information: 

direktör Helena Mönttinen, tfn 0295 209 404

Social- och hälsovård