Anvisning om tillståndsansökan och anmälan för privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik

Sidan uppdateras fortfarande.

Hej, privat tjänsteproducent inom småbarnspedagogiken! Med hjälp av den här anvisningen får du information om hur du kan lämna en tillståndsansökan eller göra en anmälan i Soteris e-tjänst. Genom att klicka på rubrikerna kan du öppna en viss anvisning för att läsa den.

Så börjar du uträtta ärenden

Inled ansökan om tillstånd eller lämnande av anmälan

Så ansöker du om tillstånd för daghemsverksamhet

Skicka ansökan för myndighetsbehandling

Behandling av tillstånds- och anmälningsärenden hos regionförvaltningsverken

Anmälan om ändringar

Så anmäler du byte av daghemsföreståndare

Anmälan om nedläggning av verksamhet