Hoppa till innehåll

Aktuellt

Händer på tangentbordet till en dator.

Ta del av informationssystemregistret för social- och hälsovården

I det informationssystemregister för social- och hälsovården som Valvira för hittar du bland annat uppgifter om klientdatasystem inom socialvården, patientdatasystem inom hälso- och sjukvården och apotekssystem.
Två personer vid datamaskinen.

Registret för serviceproducenter

Soteri samlar den privata social- och hälsovårdens organisations- och serviceuppgifter samt tillståndsuppgifterna för tjänsteproducenter av privat småbarnspedagogik och daghem på ett ställe. I Soteri kan du göra registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar i anslutning till social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken.
Stetoskop ligger på datamaskinen.

Prenumerera på Effektiv egenkontroll -meddelandet

Du får regelbundet aktuellt information till din e-post.