Information om Soteri åt privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken  

Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register som innehåller uppgifter om alla privata tjänsteproducenter av småbarnspedagogik som ska ha ett tillstånd. 

För den privata småbarnspedagogiken finns ett nytt elektroniskt tillsynsregister, Soteri. Soteri-registret grundar sig på lagen om småbarnspedagogik. 

Bekanta dig med Soteris anvisningar för e-tjänsterna. Anvisning för tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik (på finska).

Kom ihåg att ansöka om tillstånd under övergångsperioden 

Privata producenter av småbarnspedagogik behöver tillstånd för sin verksamhet från och med den 1 januari 2023. Varje tjänsteproducent som redan finns i registret ska ansöka om tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet under övergångsperioden och senast den 31 december 2026.

Läs mer om privat produktion av småbarnspedagogiktjänster på regionförvaltningsverkets webbplats.

Vanliga frågor om att göra tillståndsansökningar eller anmälningar om ändring