Information om Soteri för serviceproducenter inom privat småbarnspedagogik 

Tillsammans med regionförvaltningsverken bereder Valvira ett nytt register över serviceproducenter, Soteri. Till Soteri sammanställs uppgifter om samtliga serviceproducenter inom social- och hälsovården samt om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik av vilka tillstånd eller registrering förutsätts. Ibruktagande av Soteri grundar sig på lagen om tillsynen över social- och hälsovården och lagen om småbarnspedagogik. 

Nytt register över privat småbarnspedagogik för tillsynsmyndigheter

Till Soteri sammanställs uppgifter om samtliga serviceproducenter inom social- och hälsovården samt om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik av vilka tillstånd eller registrering förutsätts. Information flyttas från det gamla Valveri registret till Soteri avgiftsfritt och i den formen som de har registrerats.

Läs mer i Valviras nyhet Nytt register över serviceproducenter för tillsynsmyndigheter.

Kom ihåg att ansöka om tillstånd under övergångsperioden

Från den 1 januari 2023 behöver privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik tillstånd för sin verksamhet. Varje serviceproducent som redan nu finns i registret måste ansöka om tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet under övergångsperioden och senast den 31 december 2026.

Läs mer information för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik på Regionförvaltingsverkets webbsida.