Högsta förvaltningsdomstolens beslut: Valvira behandlar på nytt en ansökan om yrkesbeteckningen psykoterapeut från en person som tagit examen på ett brittiskt universitet

20.12.2022 14:25

Enligt Valviras beslut hade utexaminerade från en utbildning anordnad av Helsingin Psykoterapiainstituutti och UWE Bristol (University of the West of England Bristol) inte rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut. Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade ärendet till Valvira efter omröstning. I Valviras tidigare beslut beviljades sökanden inte rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut eftersom utbildningen enligt Valviras uppfattning inte motsvarar kraven på en utbildning som leder till psykoterapeutyrket.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Valvira inte kunde ifrågasätta sanningshalten i UWE Bristols examensintyg utan att enligt lojalitetsprincipen i samarbete med universitetet ha utrett sina allvarliga misstankar mot den utbildning som intyget grundades på.

Valvira studerar högsta förvaltningsdomstolens beslut, gör behövliga utredningar och avgör ärendet på nytt.

Du kan läsa beslutet på högsta förvaltningsdomstens webbplats (kho.fi).

 

Mer information:

Direktör Jussi Holmalahti, 0295 209 500