Valvira ger inte dem som utexaminerats från universitetet UWE Bristol rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut

Utgivningsdatum 11.1.2024 12.00
Nyhet
Två personer sitter.

Valvira har meddelat de första besluten om ansökningar om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut som gäller utbildningen Solution Focused Therapy som anordnats vid det brittiska universitetet University of the West of England Bristol (UWE Bristol). Utbildningen har organiserats av Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy i samarbete med UWE Bristol. Utbildningen bedömdes vid Valvira på nytt efter att högsta förvaltningsdomstolen återförvisat ärendet för att behandlas av Valvira. Valvira anser att det inte är fråga om en utbildning som leder till psykoterapeutyrket, därför beviljar Valvira inte på basis av utbildningen rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut.

Av utredningen framgår att utbildningen Solution Focused Therapy inte till sin karaktär och längd motsvarar den inhemska utbildningen eller rekommendationerna från det nationella psykoterapeututbildningskonsortiet för universitet. Arbetshandledningen för patientarbete och utbildningspsykoterapin i utbildningen skiljer sig avsevärt från det sätt på vilket den finländska utbildningen genomförs. Valvira anser att utbildningen inte leder till psykoterapeutyrket.  

Läs mer:

Mer information: Direktör Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Social- och hälsovård Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården