Valvira ei myönnä UWE Bristol yliopistosta valmistuneille oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä

Julkaisuajankohta 11.1.2024 12.00
Uutinen
Kaksi henkilöä istumassa, toisella kädet ristissä sylissä ja toisella muistiinpanovälineet.

Valvira on antanut ensimmäiset päätökset psykoterapeutin nimikesuojaushakemuksiin, jotka koskevat brittiyliopisto University of the West of England Bristolin (UWE Bristol) Solution Focused Therapy -koulutusta. Koulutuksen on järjestänyt Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy yhteistyössä UWE Bristolin kanssa. Koulutuksen arviointi oli Valvirassa uudelleen käsittelyssä korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian Valviran käsiteltäväksi. Valvira katsoo, että kyseessä ei ole psykoterapeutin ammattiin johtava koulutus, joten Valvira ei myönnä koulutuksen perusteella oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Selvityksen perusteella Solution Focused Therapy -koulutus ei vastaa luonteeltaan ja kestoltaan kotimaista koulutusta eikä valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion antamia suosituksia. Koulutuksen potilastyön työnohjaus ja koulutuspsykoterapia eroavat merkittävästi suomalaisen koulutuksen toteutustavasta. Valvira katsoo, että koulutus ei johda psykoterapeutin ammattiin.  

Lue lisää:

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet Sosiaali- ja terveydenhuolto