Valvira etenee kohti päätöstä UWE Bristol yliopistosta valmistuneiden ammattioikeushakemuksissa

Julkaisuajankohta 19.9.2023 14.44
Uutinen
Ihminen istuu sohvalla kädet ristissä. Toinen ihminen pitää käsissään lomaketta.

Valvira jatkaa psykoterapeutin nimikesuojauksen hakemuksien käsittelyä. Hakemukset liittyvät Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy:n yhteistyössä brittiläisen yliopiston University of the West of England Bristolin kanssa järjestämään Solution Focused Therapy -koulutukseen. Koulutuksen arviointi on Valvirassa uudelleen käsittelyssä korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian Valviran käsiteltäväksi.

Valvira on tutkinut käytettävissä olevat asiaa koskevat selvitykset ja katsoo, että asiassa on saatu riittävä selvitys päätöksen tekemiseksi. Erillinen lausunto suomalaiselta yliopistolta kyseisen koulutuksen tuottamasta ammattipätevyydestä ei siten ole tarpeen. Valvira kuulee hakijoita ja tekee sen jälkeen päätökset asiasta.

Valvira antaa hakijoille neuvontaa ja ohjausta hallintoasian hoitamisessa - Varsinainen asia ratkaistaan valituskelpoisella päätöksellä

Valvira on saanut runsaasti kyselyitä psykoterapeutin nimikesuojauksen hakemuksista. Kyselyissä on pyydetty ottamaan kantaa asioihin, joihin annetaan ratkaisu koulutusta koskevassa Valviran päätöksessä.

Viranomaisella on velvollisuus antaa neuvontaa hallintoasian hoitamisessa, mutta hallintoasioita ei voida ratkaista keskusteluissa. Varsinainen asia ratkaistaan valituskelpoisella päätöksellä. Koulutukseen liittyvät yleiset yhteydenotot tulee lähettää osoitteeseen [email protected]. Hakemukseen liittyvät täydennykset toimitetaan Valviran kirjaamoon osoitteeseen [email protected].

Ennen asian ratkaisemista Valvira harkitsee kaikkia asiassa esiin tulleita seikkoja ja päättää, mitkä seikat ovat asian ratkaisun kannalta olennaisia. Valviralta nimikesuojausta hakevalle varataan ennen päätöstä tilaisuus kertoa mielipiteensä asiasta ja antaa selityksensä ratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista ja selvityksistä. Sen jälkeen Valvira tekee asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa asia perustellaan ja ratkaistaan. Alustavan arvion mukaan lopulliset ratkaisut tehdään alkuvuodesta 2024.
 
Lue lisää Solution Focused Therapy -koulutuksen arvioinnista

Lisätietoja: Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet