Valvira käsittelee UWE Bristol yliopistosta valmistuneiden ammattioikeushakemuksia

16.6.2023 09:31

Valvira on saanut runsaasti kyselyitä psykoterapeutin nimikesuojauksen hakemuksista. Kyselyt liittyvät Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy:n yhteistyössä isobritannialaisen yliopiston University of the West of England Bristolin kanssa järjestämään Solution Focused Therapy -koulutukseen. Koulutuksen arviointi on Valvirassa uudelleen käsittelyssä korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian Valviran käsiteltäväksi.  

Valvira antaa hakijoille neuvontaa ja ohjausta hallintoasian hoitamisessa - Varsinainen asia ratkaistaan valituskelpoisella päätöksellä

Valviraan saapuneissa kyselyissä on pyydetty ottamaan kantaa asioihin, joihin annetaan ratkaisu koulutusta koskevassa Valviran päätöksessä. Viranomaisella on velvollisuus antaa neuvontaa hallintoasian hoitamisessa, mutta hallintoasioita ei voida ratkaista keskusteluissa. Varsinainen asia ratkaistaan valituskelpoisella päätöksellä. Koulutukseen liittyvät yleiset yhteydenotot tulee lähettää osoitteeseen [email protected]. Hakemukseen liittyvät täydennykset toimitetaan Valviran kirjaamoon osoitteeseen [email protected].

Osana asian arviointia Valvira pyytää lausunnon suomalaiselta yliopistolta kyseisen koulutuksen tuottamasta ammattipätevyydestä. Ennen asian ratkaisemista Valvira harkitsee kaikkia asiassa esiin tulleita seikkoja ja päättää, mitkä seikat ovat asian ratkaisun kannalta olennaisia.

Valviralta nimikesuojausta hakevalle varataan ennen päätöstä tilaisuus kertoa mielipiteensä asiasta ja antaa selityksensä ratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista ja selvityksistä. Sen jälkeen Valvira tekee asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa asia perustellaan ja ratkaistaan. Alustavan arvion mukaan lopulliset ratkaisut tehdään alkuvuodesta 2024.
 
Asian ollessa kesken Valvira ei voi ennakoida asian lopputulosta eikä vastata, saako kyseisen koulutuksen perusteella psykoterapeutin nimikesuojauksen.

Usein kysytyt kysymykset Solution Focused Therapy -koulutuksen arvioinnista

Lisätietoja: Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500