Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteri

Valvira ylläpitää asiakastietolain perusteella julkista rekisteriä tietojärjestelmistä, jotka on tarkoitettu asiakasasiakirjojen sähköiseen käsittelyyn tai niiden tallentamiseen Kanta-palveluihin. Lisäksi rekisterissä on tieto asiakastietojen välityspalveluista, joiden kautta asiakas- ja potilastietojärjestelmä voidaan liittää Kanta-palveluihin.

Valviran ylläpitämä asiakastietolain mukainen rekisteri on viranomaisrekisteri, jossa on tiedot niistä asiakastietolain mukaisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, apteekkijärjestelmistä sekä asiakastietojen välityspalveluista, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla on lupa ottaa käyttöön. Jos tietojärjestelmästä ei ole voimassa olevia tietoja asiakastietolain mukaisessa rekisterissä, palvelunantaja ei saa ottaa tietojärjestelmää käyttöönsä. Palvelunantaja ei saa ottaa järjestelmää käyttöönsä myöskään tilanteessa, jossa järjestelmän tietoturvallisuustodistus on vanhentunut tai A-luokan järjestelmästä puuttuu sen käyttötarkoitukseen kuuluva, lakiin perustuva hyväksytty yhteentoimivuuden testaus.

Tutustu asiakastietolain mukaiseen rekisteriin

Rekisteri on Excel-muodossa ja päivitetty viimeksi 17.5.2024.

Rekisteröi asiakastietolain mukainen tietojärjestelmä

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan pitää ilmoittaa asiakastietolain mukainen tietojärjestelmä Valviralle, jotta se voidaan rekisteröidä asiakastietolain mukaiseen rekisteriin. Tietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun sen tiedot löytyvät rekisteristä.

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan on ilmoitettava Valviralle myös muutoksista, joilla on vaikutusta rekisterin tietoihin tai jotka ovat muulla tavalla olennaisia järjestelmän olennaisten vaatimusten ja niiden valvonnan näkökulmasta. Lisätietoa muutosten ilmoittamisesta saat Usein kysyttyä rekisteröinnistä -kohdasta (kysymykset neljä ja viisi). 

Kun tietojärjestelmäpalvelun tuottaja ilmoittaa tietojärjestelmänsä Valviralle, tuottaja vastaa siitä, että järjestelmä täyttää sille käyttötarkoituksen mukaan asetetut olennaiset vaatimukset järjestelmän koko tuotantokäytön ajan.

Rekisteröinti on maksullista

Asiakastietolain perusteella tehty rekisteröinti on maksullista. Rekisteröinnin hinnat ovat:

  • Luokan A tietojärjestelmän ensimmäinen rekisteröinti (sisältää hyvinvointisovellukset) 1 200 euroa
  • Luokan B tietojärjestelmän ensimmäinen rekisteröinti 600 euroa
  • Tietojärjestelmän muutoksen rekisteröinti 300 euroa

Ennen kun teet rekisteri-ilmoituksen, perehdy huolellisesti alla olevaan Usein kysyttyä tietojärjestelmän rekisteröinnistä -kohtaan.

Tee rekisteri-ilmoitus

Jos järjestelmä ei ole enää tuotantokäytössä ja sen tiedot pitää poistaa asiakastietolain mukaisesta rekisteristä, ilmoita siitä Valviralle alla olevalla ilmoituslomakkeella.

Ilmoita järjestelmän tuotantokäytön päättymisestä

Usein kysyttyä rekisteröinnistä