Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteri

Valvira ylläpitää asiakastietolain perusteella julkista tietojärjestelmärekisteriä tietojärjestelmistä, jotka on tarkoitettu asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi rekisterissä on tieto asiakastietojen välityspalveluista, joiden kautta asiakas- ja potilastietojärjestelmä voidaan liittää Kanta-palveluihin.

Valviran ylläpitämä tietojärjestelmärekisteri on viranomaisrekisteri, jossa on tiedot niistä asiakastietolain mukaisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, apteekkijärjestelmistä sekä asiakastietojen välityspalveluista, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla on lupa ottaa käyttöön. Jos tietojärjestelmästä ei ole voimassa olevia tietoja Valviran tietojärjestelmärekisterissä tai jos rekisterissä on tieto, että järjestelmän tietoturvallisuustodistus on vanhentunut, palvelunantaja ei saa ottaa tietojärjestelmää käyttöönsä.

Tutustu Valviran ylläpitämään Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteriin

Tietojärjestelmärekisteri on Excel-muodossa ja päivitetty viimeksi 29.9.2023.

Rekisteröi asiakastietolain mukainen tietojärjestelmä

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan pitää ilmoittaa asiakastietolain mukainen tietojärjestelmä Valviralle, jotta se voidaan rekisteröidä Valviran tietojärjestelmärekisteriin. Tietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun sen tiedot löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteristä.

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan pitää ilmoittaa Valviralle myös muutoksista, joilla on vaikutusta tietojärjestelmärekisterin tietoihin tai jotka ovat muulla tavalla olennaisia järjestelmän olennaisten vaatimusten ja niiden valvonnan näkökulmasta. Lisätietoa muutosten ilmoittamisesta saat Usein kysyttyä tietojärjestelmän rekisteröinnistä -kohdasta (kysymykset neljä ja viisi). 

Kun tietojärjestelmäpalvelun tuottaja ilmoittaa tietojärjestelmänsä Valviralle, tuottaja vastaa siitä, että järjestelmä täyttää sille käyttötarkoituksen mukaan asetetut olennaiset vaatimukset järjestelmän koko tuotantokäytön ajan.

Rekisteröinti on maksullista

Asiakastietolain perusteella tehty rekisteröinti on maksullista. Tietojärjestelmän rekisteröinnin hinnat:

  • Luokan A tietojärjestelmän ensirekisteröinti (sisältää hyvinvointisovellukset) 1 200 euroa
  • Luokan B tietojärjestelmän ensirekisteröinti 600 euroa
  • Tietojärjestelmän muutosilmoituksen rekisteröinti 300 euroa

Ennen kun teet rekisteri-ilmoituksen, perehdy huolellisesti alla olevaan Usein kysyttyä tietojärjestelmän rekisteröinnistä -kohtaan.

Tee rekisteri-ilmoitus

Ilmoita tietojärjestelmän poistamisesta

Jos ilmoitat tietojärjestelmän poistamisesta rekisteristä, käytä alla olevaa linkkiä, joka johtaa sinut ilmoituslomakkeelle.

Tietojärjestelmän poistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteristä

Usein kysyttyä tietojärjestelmän rekisteröinnistä