Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista tietoturva- ja tietosuojavaatimukset täyttävistä toisiokäyttöympäristöistä. Viranomaiset hyödyntävät rekisteriä muun muassa toisiokäyttöön liittyvien tietolupien käsittelyssä ja valvontatehtävissä. Toisiolain mukaista aineistojen analysointia tekevät organisaatiot voivat lisäksi tarkistaa rekisteristä, että heidän palveluntarjoajansa käyttöympäristöllä on voimassa oleva lakisääteinen tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuustodistus. Tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuustodistus edellytetään sellaisilta käyttöympäristöiltä, joissa analysoidaan aineistoja niissä toisiolain tarkoituksissa, joihin tarvitaan tietolupa. Tällaisia käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä sekä opetusaineiston valmistaminen.

Toisiokäyttöympäristöjen julkinen rekisteri Toini (excel, päivitetty 5.6.2023)

Rekisteriin ilmoittautuminen

Toisiokäyttöympäristö täytyy ilmoittaa Valviran ylläpitämään rekisteriin ennen käyttöympäristön käyttöönottoa. Palveluntarjoaja ilmoittaa tarjoamansa käyttöympäristön rekisteriin sitten, kun käyttöympäristö on saanut tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämän vaatimustenmukaisuustodistuksen. Käyttöympäristön tietoturvan arviointi edellyttää palveluntarjoajalta etukäteisvalmisteluja. Arvioinnissa käsitellään laaja-alaisesti organisaation tietoturvaa, joten arviointiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan toimijaa, joka tarjoaa asiakkailleen tietoturvalliseen käyttöympäristöön liittyviä palveluita. Jos käyttöympäristö koostuu useiden palveluntarjoajien kokonaisuudesta, ilmoitetaan rekisteriin yksi kokonaisuutta edustava Y-tunnuksellinen tai VAT-tunnuksellinen palveluntarjoaja. Palveluntarjoajat vastaavat keskenään omista sopimus- ja vastuusuhteistaan. Valvira hoitaa ohjaus- ja valvontatoimet rekisteriin ilmoitetun palveluntarjoajan kanssa. Rekisteriin ilmoittautuva palveluntarjoaja ilmoittaa rekisteröinnin yhteydessä yhteyshenkilönsä.

Lähetä rekisteröinti-ilmoitus turvaviestipalvelussamme. 

Usein kysyttyä toisiokäyttöympäristöjen rekisteröinnistä