Informationssystemregister för social- och hälsovården

Valvira administrerar utifrån klientuppgiftslagen ett offentligt register över informationssystem som är avsedda för behandling, registrering och administration av klientuppgifter. Dessutom innehåller registret uppgifter om förmedlingstjänster genom vilka klientuppgifter i kund- och patientdatasystem kan anslutas till Kanta-tjänsten.

Valviras register över informationssystem är ett myndighetsregister som innehåller uppgifter om de klient- och patientdatasystem, apotekssystem samt tjänster för förmedling av klientuppgifter som servicegivare inom social- och hälsovården har tillstånd att ta i drift enligt klientuppgiftslagen. Om Valviras informationssystemregister inte innehåller giltiga uppgifter om informationssystemet eller om det i registret finns uppgifter om att ett intyg om informationssäkerhet har föråldrats, får servicegivaren inte ta informationssystemet i drift.

Informationssystemregister för social- och hälsovården (på finska)  

Informationssystemregister är i Excel format och uppdaterades senast den 5.7.2024.

Registrera informationssystem i enlighet med klientuppgiftslagen

Producenten av informationssystemtjänster ska underrätta Valvira om ett informationssystem i enlighet med klientuppgiftslagen så att det kan registreras i Valviras informationssystemregister. Ett informationssystem kan tas i drift först när det införts i social- och hälsovårdens informationssystemregister.

Producenten av informationssystemtjänster ska också underrätta Valvira om ändringar som påverkar uppgifterna i informationssystemregistret eller som på något annat sätt är väsentliga med tanke på de väsentliga kraven på systemet och tillsynen av dem. Ytterligare information om anmälan om förändringar finns i Vanliga frågor om registrering (fråga 4 och 5). 

När producenten av informationssystemtjänsten meddelar Valvira sitt informationssystem, ansvarar producenten för att systemet uppfyller de väsentliga krav som ställs på det enligt användningsändamålet under hela den tid som systemet används.

Registrering är avgiftsbelagd

En registrering i enlighet med klientuppgiftslagen är avgiftsbelagd. Priser för registrering av informationssystem:

  • Första registrering av informationssystem i kategori A (inkluderar välfärdsapplikationer) 1 200 euro
  • Första registrering av informationssystem i kategori B 600 euro
  • Registrering av ändring av informationssystem 300 euro

Innan du gör en registreringsanmälan ska du noggrant läsa Vanliga frågor om registrering av informationssystem.

Gör en registreringsanmälan

Anmäl borttagandet av informationssystemet

Om du anmäler borttagandet av informationssystemet ur registret, använd länken nedan, som för dig till anmälan.

Gör en borttagningsanmälan (på finska)

Vanliga frågor om registrering